Polen   Lubelski 1  Bew

Geschiedenis

De Stichting Danslink is in het leven geroepen omdat er behoefte bleek te bestaan aan een organisatie die de ontwikkeling van de internationale dans in Nederland bevordert.

In maart 2007 organiseerden Marius Korpel (Stichting Interfolklore Contacten), Arie Koelemij (toenmalig dansconsulent Utrecht) en Radboud Koop (dansdocent) de conferentie “Geef het volksdansen (weer) een plek”. Naar aanleiding van deze conferentie werd de Werkgroep Volksdans opgericht, bestaande uit Lisanne van Wanroij, Anke Meijer, Bert van Hulst, Nita Halman en Anne-Wietske Enequist, met als opdracht uit te zoeken hoe het volksdansveld (dansers, docenten en verenigingen) op nationaal niveau georganiseerd kon worden. In aansluiting daarop werd in 2008 door Marius Korpel de Volksdanscarrousel opgericht voor het organiseren van bijscholingscursussen, met de intentie deze op termijn onder te brengen in een nog op te richten nieuwe koepelorganisatie. Twee jaar van onderzoek en voorbereiding, waaronder een serie rondetafelgesprekken en een afstudeerscriptie van Lisanne, leidde tot de conclusie dat een nieuwe organisatie voor internationale dans in Nederland zeer gewenst was. Tijdens een tweede conferentie in maart 2009 werd besloten deze nieuw te vormen dansorganisatie de naam Danslink mee te geven.

Kunstfactor Dans – de organisatie voor de amateurdans in Nederland – nam eerder een groter deel van de ondersteuning van de amateurdans voor haar rekening dan nu het geval is. Kunstfactor Dans is inmiddels een ‘derdelijnsorganisatie’ en mag daarom van overheidswege geen directe activiteiten ontplooien: zij heeft vooral een adviserende rol en is namens het amateurdansveld gesprekspartner voor overheden, beleidsmakers en opinievormers. Contact met het amateurdansveld heeft Kunstfactor Dans bij voorkeur via koepelorganisaties, niet via individuele personen of lokale verenigingen. Een dergelijke koepelorganisatie bestond al een tijdje niet meer voor de internationale volksdans. Stichting Danslink vult dit gat als koepelorganisatie voor internationale volksdans in Nederland.

De Stichting Danslink is in december 2010 formeel opgericht.

Na enkele jaren waarin danslink als slapende stichting heeft bestaan, blazen wij in 2020 de organisatie en de activiteiten nieuw leven in. Aanleiding daarvan is de coronacrisis en alle problemen die daaromheen zijn ontstaan. Meer informatie daarover vindt u binnenkort hier en onder Nieuws op onze website.