681469529 5 ExmR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondigingen van activiteiten vindt u in de nieuwsbrief en de agenda.

Activiteiten

Stichting danslink stelt zich ten doel de belangen te behartigen van beoefenaars van internationale dans in Nederland. danslink ontplooit daartoe bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

danslink ontplooit daartoe bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Organiseren van workshops en projecten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren
  • Organiseren van workshops voor besturen, bijvoorbeeld over PR, financiën, of goed besturen.
  • Onderhouden van de dansgids
  • Organiseren van bijscholing voor docenten
  • Organiseren van workshops ‘Dansant spelen’, i.s.m. de Stichting Volksmuziek Nederland
  • Informeren
  • Verbindingen leggen: Mensen en ideeën bij elkaar brengen
  • Bijhouden van de landelijke agenda
  • Verspreiden van nieuws over de internationale dans in Nederland